ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Наша місія - надавати якісну правову допомогу клієнту в вирішенні виникаючих питань з максимально позитивним для клієнта результатом.

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку сайт HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA і / або його афілійовані особи, можуть отримати про користувача під час використання їм сайту HTTP: // WWW .WEBADVOKAT.COM.UA
Використання сайту HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації.
У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту.

1. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКУ отримує ще й обробляє HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання сайту.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до сайту HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA. Сайт HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA, в тому числі в текстах консультацій. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
1.3. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг (виконання угод між адвокатом і клієнтом).
2.2. Персональну інформацію користувача HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA може використовувати в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікація боку в рамках угод і договорів з сайтом HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA;
2.2.2. Надання користувачеві персоналізованої правову допомогу, послуг і сервісів;
2.2.3. Зв'язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання правової допомоги, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
2.2.4. Поліпшення якості сайту HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA, зручності його використання, розробка нових сервісів і послуг;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.
3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
3.3. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA вправі передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:
3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного виду правової допомоги або для надання послуги користувачеві;
3.3.3. Передача передбачена український або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода сервісів сайтів HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA
3.3.6. У випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
3.4. При обробці персональних даних користувачів сайтів HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA керується чинним законодавством України.

4. ЗМІНА КОРИСТУВАЧЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або надіславши відповідне повідомлення на електронну пошту вказану на сайті в якості контактної.

5. ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
5.1. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб .

6. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗАКОНОДАВСТВО

6.1. HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і сайтом HTTP://WWW.WEBADVOKAT.COM.UA, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.